Hide Content

דיור מוגן לקשיש, אשקלון

מיקום: גבעת ציון, אשקלון

המזמין:

היקף: 15,400 מ"ר

תכנון ל - 450 יחידות דיור לקשיש של 40 מ"ר ליחידה ותכנון מחלקה סיעודית.

דיור מוגן לקשיש, אשקלון | מיקום: גבעת ציון, אשקלון | המזמין: לחץ למידע נוסף לחץ לסגירת המידע

חץ ימינהחץ שמאלה
Hide Content

דיור מוגן לאקדמאים, עמיגור

מיקום: אשקלון

המזמין:

היקף: 3500 מ״ר

הפרויקט הינו חלק מקומפלקס מגורים לגיל הזהב ויש בו כ-70 יחידות מגורים עצמאיות, בשטח של כ-40 מ"ר ליחידה. המבנה בין 4 הקומות מוקף בגן פרטי רחב ידיים.

דיור מוגן לאקדמאים, עמיגור | מיקום: אשקלון | המזמין: לחץ למידע נוסף לחץ לסגירת המידע