Hide Content

דיור מוגן לקשיש, אשקלון

מיקום: גבעת ציון, אשקלון

המזמין:

היקף: 15,400 מ"ר

תכנון ל - 450 יחידות דיור לקשיש של 40 מ"ר ליחידה ותכנון מחלקה סיעודית.

דיור מוגן לקשיש, אשקלון | מיקום: גבעת ציון, אשקלון | המזמין: לחץ למידע נוסף לחץ לסגירת המידע