Hide Content

שכונת הר חומה, שלב א’

מיקום: ירושלים

המזמין:

היקף: 670 דונם

עיצוב נוף אורבני של שכונה (2700 יח"ד), הכוללת שטחים ציבוריים פתוחים ופארק מרכזי (40 דונם).

התכנון שאף להשתלב בסביבה הקיימת, בהתגברות

על שיפועי הקרקע הקיצוניים לאזור.

שכונת הר חומה, שלב א’ | מיקום: ירושלים | המזמין: לחץ למידע נוסף לחץ לסגירת המידע